برچسب: الفاظ

جدول اعراب الفاظ خطبه ۱ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۱ نهج البلاغه تجزیه و ترکیب کامل خطبه اول نهج البلاغه در فایل ورد ۳۴ صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه ۱ فصل ا و۲ – سايت مکتب الزّهرا(سلام الل … maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11…/—-1/—-1—2 ۱۱ آذر ۱۳۹۰…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۲ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۲ نهج البلاغه تجزیه و ترکیب کامل خطبه دوم نهج البلاغه در فایل ورد ۸ صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه ۲ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/—-2 جدول اعراب الفاظ خطبه ۲ نهج…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۳ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۳ نهج البلاغه تجزیه و ترکیب خطبه سوم نهج البلاغه در فایل ورد ۱۸ صفحه جدول اعراب (۱) الفاظ خطبه ۳ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11…/—-3/–1—3 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ – معجم اعراب…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۴ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۴ نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه ۴ نهج البلاغه به صورت ورد در ۴ صفحه خطبه ۶ جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۵ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۵ نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه ۵ نهج البلاغه به صورت ورد در ۳ صفحه خطبه ۶ جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۶ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۶ نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه ۶ نهج البلاغه به صورت ورد در ۲ صفحه خطبه ۶ جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۷ و ۸ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۷ و ۸ نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه ۷ و ۸ نهج البلاغه به صورت ورد در ۳ صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه ۷ و ۸ نهج البلاغه – کتاب و جزوه ۶٫download3000.ir/جدول-اعراب-الفاظ-خطبه-۷-و-۸-نهج-البلاغه/…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ نهج البلاغه به صورت ورد در ۵ صفحه پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و…

Read More »