برچسب: الفاظ

جدول اعراب الفاظ خطبه 1 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 1 نهج البلاغه تجزیه و ترکیب کامل خطبه اول نهج البلاغه در فایل ورد 34 صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه 1 فصل ا و2 – سايت مکتب الزّهرا(سلام الل … maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11…/—-1/—-1—2 ۱۱ آذر ۱۳۹۰…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 2 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 2 نهج البلاغه تجزیه و ترکیب کامل خطبه دوم نهج البلاغه در فایل ورد 8 صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه 2 – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/—-2 جدول اعراب الفاظ خطبه 2 نهج…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 3 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 3 نهج البلاغه تجزیه و ترکیب خطبه سوم نهج البلاغه در فایل ورد 18 صفحه جدول اعراب (1) الفاظ خطبه 3 – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11…/—-3/–1—3 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ – معجم اعراب…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 4 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 4 نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه 4 نهج البلاغه به صورت ورد در 4 صفحه خطبه 6 جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 5 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 5 نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه 5 نهج البلاغه به صورت ورد در 3 صفحه خطبه 6 جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه به صورت ورد در 2 صفحه خطبه 6 جدول اعراب الفاظ – سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها) maktabozahra.ir/index.php/2011-11-06-09-06-56/2011-11-06-09…/-6— ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – فرهنگ فارسی…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه به صورت ورد در 3 صفحه جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه – کتاب و جزوه 6.download3000.ir/جدول-اعراب-الفاظ-خطبه-7-و-8-نهج-البلاغه/…

Read More »

جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه

No Picture

جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه به صورت ورد در 5 صفحه پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و…

Read More »