دانلود پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان word

دانلود پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان word

دانلود پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان word دانلود پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان word

عنوان – مجله علمی پژوهشی افق دانش

آنلاین فرم | پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین – سامانه فرم ساز تحت وب

Microsoft Word – Estesnaei 10.doc – روانشناسی افراد استثنایی

ﺭﻓﺘﺎﺭي ﮐﻮدﮐﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮﺯش واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ

Original Article Role of Perceptions of Parental, Problem Solving …

دریافت

تأثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 5-1 ساله نسبت به …

نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت

رسانی به فرزندان در مورد فضای مجازی، آسیب های آن و … – ResearchGate

تأثیر آموزش مدیریت هیجان به مادران بر مشکلات رفتاری فرزندان از …

ي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯽ ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ ﻧﻘﺶ ﻦ ﯿﯿ ﺗﻌ: آﻣﻮزا – مجله علوم پزشکی رازی

متن کامل (PDF) – نشریه پرستاری کودکان

تأثیر آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت … – TUMS

اصل مقاله (627 K) – روان شناسی بالینی – دانشگاه سمنان

Educational Needs of Fathers about Boys Puberty Period and Its …

بررسی تاثیر خشونت رفتاری والدین بر رفتار فرزندان – 1.2.3 پروژه

میانجی نقش با نوجوانان تحصیلی کاری اهمال با فرزندی – والد تعارض …

شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال 1390

تأثیر روش گفتگوی زوجین بر ارتباط آنها و تأثیر آن بر رفتار …

Microsoft Word – andesheh-paez_7-12-96-96

تأثير اجرای برنامه طراحی شده مبتنی بر الگوی پرسيد- پروسيد بر …

نگرش والدین نسبت به اختلال روانی فرزند – نشریه روان پرستاری

ارزیابی نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی: مطالعه مقطعی در …

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎري در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻ د

رابطه علی بین شیوه‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و …

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور …

بررسی عوامل تنش‌زا برای والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های

(Microsoft Word – \344\345\307\355\355)

دانلود پرسشنامه عوامل افت تحصیلی – a00b.com

نقش شیوه های فرزندپروری والدین در کمرویی دانش آموزان دبیرستانی

تاثیر آموزش خانواده درکاهش مشکلات رفتاری‌کودکان مبتلا به اختلال‌کمب

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – دانشگاه اصفهان

خانواده و پژوهش – پژوهشگاه مطالعات

پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان – file7

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل …

اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی …

آگاهی مادران شهرستان شیروان در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 6-1 سال

ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﻓﺮاد آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣ

ﺑﺎ « داري واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﯾﻦ » ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ « ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺎ – مطالعات اسلام و …

پرسشنامه رایگان –

منابع و ماخذ تحقیق b (649) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

مقاله در مورد رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین – دانلود مقاله

تأثیر طلاق و اختلافات خانوادگی در بزهکاری – دانلود پایان نامه های …

پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی فرزندان بر اساس شیوه‌های فرزندپروری …

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی

ۀ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﹼﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ – دانشگاه تهران

اصل مقاله – دست آوردهای روان شناختی – دانشگاه شهید چمران اهواز

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و رایگان

روش تحقیق نقش والدین در تربیت فرزندان – clear

همه چیز درباره نحوه گرفتن تخلفات رانندگی (رایگان) | frame – 20link.ir

بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان | 9369

شیوع اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی در بین دانش‌آموزان سال سوم …

متن کامل – مجله پژوهش پرستاری ایران

شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‌آموزان دبیرستانی 18ـ 15 ساله‌ی شهر …

اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری بر پیوند والدینی – مجله سلامت و …

جستجو در سایت – روانسنجی

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1032) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

رابطه عملکرد خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی در دانشجویان …

دانلود مقاله : تاثیر مشاجره زناشویی بر رفتار پرخاشگرانه ی کودکان …

اغلب این کنجکاوی ها از جانب پدر و مادر و بخصوص مادران که ارتباط بیشتری با
کودکان دارند … ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک وچك ليست
رفتارهاي … كه كودك از دستكاري آن لذت ببرد و درباره توليد مثل و مسا يل جنسي
كنجكاو شود(3). … سال شهر گناباد و نحوه برخورد مادران از اين رفتارها را انجام دهيم تا با
بررسي و شناخت …
Parenting Style Inventory در زیر عباراتی درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان
آورده شده است. لطفاً جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر میزان …
پس از پاسخ به پرسشنامه ها به صورت انفرادی، پرسشنامه اضطراب بک و … برخورد با
این کودکان و روابط عاطفی مناسب در خانواده همراه با حضور پدر، به این گونه مادران … با
توجه به تحقیقاتی که درباره اضطراب مادران کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است این
…. این است که هر چند والدین در مقابل تولد فرزندان بر اساس ویژگیهای خاص خود و نیز.
1 جولای 2011 … د ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ … و درﺑﺎره.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. واﻟﺪﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ، درﻣﺎن و ﭘﯿﺶ. آﮔﻬﯽ اﺧﺘﻼل ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دا. ﻧﺪر. ﺑﺤﺚ. ﻣﯽ. ﺷﻮ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻣﺸﮑﻼت. ﺭﻓﺘﺎﺭي ﺭاﺗﺮ. 1 . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺗﺮ. در ﺳﺎل. 1975. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪه.
In other words, these features have the greatest role in predicting high-risk
behaviors. … میزان درگیری و آگاهی والدین از فعالیت های فرزندانشان با. رفتارهای
پرخطر ارتباط دارد و این رابطه درباره پدر تا حدی بیش …. مرحله ای به عنوان نمونه
انتخاب شدند و به پرسشنامه های ….. نوجوانان، باید به والدین نحوه برخورد با نوجوان
آموزش داده شود. به.
… پیمایشی و با. استفاده از پرسشنامه بوده است. … والدین بر اساس نوع رابطه با
فرزندان بیشترین تأثیر را اولا، بر چگونگی. شخصیت روانی، …. فرزند پروری،
جایگاه فرد را در یک حوزه مشخص میکند و از این طریق دیدگاه او را درباره خود و …. است و
نحوه برخورد با فرزندان و شیوههای فرزند پروری نشان دهندهی سبکهای زندگی والدین.
هستند.
1 نوامبر 2017 … “Adult Adolescent Parenting Inventory” questionnaire was used as … Parent role
training has changed mothers’ attitudes about child … حاضر با هدف تعيين تأثير
آموزش نقش والدی بر نگرش مادران کودکان. -5. 2 …. والدين. نسبت به. سوءرفتار. با
کودک، پيش. بينی. کنندة رفتار. آنها. با … والدينی که فرزندان خود را.
Burn Family Questionnaire Questionnaire (1964) and Hermann’s Motivation
Development. Questionnaire (1970) … نشان داد که جو عاطفی خانواده با هوش هیجانی و
انگیزش. پیشرفت رابطه …. جوعاطفی خانواده به روابط والدین با فرزندان و. چگونگی
… برای فرزندان باشد تا چگونگی نحوه برخورد با … درباره هیجان، و اداره هیجان ذکر
نموده است.
پرسشنامه طراحی شده به. 152. نفر از اولیای … برای بررسی میزان آشنایی والدین با
اینترنت، صحبت کردن ب. ا کودکان خو … )از اینترنت استفاده می کنند(، آیا با
فرزندان خود در زمینه آسیب … مربوط به آموزش و پروش در ایاالت متحد. امریکا می … شیوه
خود متهم سازی با آن برخورد می کنند و دچار احساس گناه شده و خود را متهم می کنند(. ،.
پرداخته.
مشکلات هیجانی و رفتاری در اختلال‌ها و افراد با طبقات تشخیصی متفاوت تغییر
می‌کند. … Download citation: …. با فرزندان خود دارند) نسبت به هیجان‌های خود بر نحوه
برخورد آنان با کودکان [3]، … پرسش‌نامه راتر دو فرم والدین (فرم الف) و معلم (فرم ب)
دارد. … اخلاقی، اطلاعات کاملی درباره نحوه اجرا و مراحل تحقیق در اختیار والدین و
مسئولان …
ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﺎﻣﺒﺮﯾﻞ و رﯾﭽﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﻮت. ﺟﻤﻊ … ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در روﻧﺪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ … رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ،ﻟﺬا.
17 ژانويه 2015 … ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن، ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ … ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدك آزاري ﺿﺮوري اﺳﺖ . واژ.
ثير آﻣوزش. گروهي. بر آگاهي، نگرش و. عمﻠكرد ﻣادران در تربيت جنسي دختران نوجوان ….
كه رفتار والدين در اين زمينه، تبعات جبران ناپذيري را بر … بتوانند با فرزندان خود
به بحث و گفتگو بنشينند … ترتيب كه نمونه پرسشنامه تو ….. برخورد با آن …..
knowledge, attitude, and practice of mothers about sex education of their
adolescnt …
اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود
روابط … شکل گیری تعارضات رفتاری بین والدین و فرزندان همواره از مشکالت رایج
دوره نوجوانی است که در … منفی و نادرست برخورد می کنند. …. گروه آزمایش و گواه
پرسشنامه فنون تعارض را دوباره ….. آموزش دادن به والدین درباره نحوه صحیح برقراری
ارتباط،.
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻤﺘـﺮ واﻟـﺪﯾﻦ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮان آﻣـﻮزش داده و ارﺗﺒـﺎط … ﻣﻮرد دوران ﺑﻠﻮغ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗـﺮار. ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .10 … اﺑـﺰار ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾـﮏ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ.
10 ژوئن 2017 … تعداد صفحه: 64 صفحه; فرمت تحقیق: Word; رشته: علوم انسانی … پیشنهادات;
محدودیت ها; منابع; منابع لاتین; پیوست; پرسشنامه; پاسخنامه … در این تحقیق می
خواهیم میزان رابطه خشونت در روابط والدین با رفتار …. پس از خرید بلافاصله لینک
دانلود فایل برای شما ایمیل خواهد شد. … تحقیق نحوه ی تربیت دینی فرزندان …
تحلیل داده های آماری با روش …. بدین شكل که والدین با شكست خوردن فرزندان در انجام …
بنابراین دیدگاه والدین و نوجوانان به تعارض و نحوه مقابله ای که با آن داشته باشند،
تعیین ….. تعارض والد نوجوان، اهمال کاری و سبک های اسنادی که طي اجرای پرسشنامه …..
Key words: documentary styles, academic procrastination, parent-child conflict, …
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮐﻮدك. آزاري … ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﮐﻮدك و
واﻟﺪﯾﻦ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آزار ﺟﺴﻤﯽ. ﻋﺎﻃﻔﯽ … در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ، ﺗﻨﻬﺎ. ﺧﻮاﻫﺎن ….. در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ. ﯽﻣ …. وﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ …. The Long-Term Health.
ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﮔﻔﺘﮕﻮي زوﺟﻴﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن. دﻛﺘﺮ ﺳﺮور آرﻣﺎن. 1 … دو ﮔﺮوه. ﺑﺎ.
درﻣﺎن. IRT. و. ﻛﻨﺘﺮل. (. درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮاﻛﺰ. ﻣﺸﺎ. )وره. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. « ﺟﺪاﻳﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ. و».
رفتار بی توجهی والدین است و می توان در پژوهش های داخلی از آن. استفاده کرد. … بدانند
فرزندانشان کجا حضور دارند، چه کاری انجام می دهند و دوستان آنها چه کسانی. هستند (به
نقل از …. خواسته شد که با پاسخ گویی به پرسشنامه، جملات مبهم پرسشنامه را قید
کنند. … آنها جلب شد و سپس توضیحات لازم درباره نحوه تکمیل مقیاس ارائه و مقیاس
پخش و.
مهمت ر، ناآگاهی های دیرپای والدین برای مقابله عملی و عاقالنه با. فش ارهای روانی
وارد …. آموزش ي مدون و طراحي شده بر اس اس الگوي پرسید پروسید در. ارتق ای

1 جولای 2014 … ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم. درﺑﺎره. اﺧﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ. در. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﻏﺮﺑﯽ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. اﺳـﺖ . ﻫـﺪف از. اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ. اﺧﺘﻼل. رواﻧﯽ. ﻓﺮزﻧﺪان .ﺑﻮد ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺸﺎﺑﻪ. و ﺑﺎ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺼﻮﺑﻪ. وزارت. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. درﻣﺎن. و. آﻣﻮزش. ﭘﺰﺷﮑﯽ ….. 13- Emsley R, Chiliza B,
Schoeman R. Predictors of long-term outcome in schizophrenia.
والـدین جهـ. مراقب از فرزند خود به آموزش نیاز دارند؛. ) 22. 0/. ±. 32. (3/. ود.ب. نتيجه.
گيری. : به منظور بهبود نظرات والدین دارای فرزند کم توان ذهنی در جه پذیرش فرزندان
خود، مـی تـوان نسـب بـه. تقوی روان … با. کم توانی. ذهنـی. در. هر خانواده. ای. می. تواند.
رویدادی. چالش. ی. باشد که. والـدین. را. با …. جمعی شناختی و پرسشنامه ی سنمش نظـرات
والـدی.
واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻔﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ …
در ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي درﺑﺎره … ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ. ،. زﻣﺎن ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ ﻛﻪ. اﻳﻦ
دال ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ …. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺨﺸﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده. 2. FFS(. ) ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻮدك آزاري ….. ﻓﺮد را ﻃﻮري ﺷﻜﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد …
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل، پرسشنامه فرزند پروری بامری. ند … بر این
اساس، آگاهی والدین از نحوه سبک فرزندپروری مناسب فرزندان و پرورش …. با. م. یانجی.
گ. ری. نظریه ذهن. 4. ، خودتنظیمی هیجانی. 5. و. مهارت. های. اجتماعی. 1 …. های نظری درباره.
و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش … و
نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از
…. و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است وعاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان
به … از شرکت کنندگان به خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
که …
… با. نوزاد،. سابق قبیی بستری و نحوه اقامت در بخش، …. دلیل بستری بودن
فرزندشان مشکالت. احس … این رو مطالعه حاضر با. هدف. بررسی. استرس. والدین. دارای.
نوزاد. بستری. در. بخش … پرسشنامه سنجش استرس،. سه ….. نوزادان نارس برخورد اولیـه
. با …
تعامل والدین و فرزندان، چگونگی ارتباط معلم و دانش آموزان و مؤثر بر عملکرد
تحصیلی. و کانون … با وجود نظام سالی واحدی که امکان افت تحصیلی را در آموزش و
پرورش از بین برده. است، آمار …. شدند و اطلاعاتی درباره زمینه اجتماعی و عملکرد
تحصیلی آنها فراهم آمد. ….. پس از حذف پرسشنامه های ناقص، داده های جمع آوری شده از ۲۸۰
دانش آموز تجزیه و.
توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30 … موجب رفع معایب و موانع و
باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش میهن مان گردد. … برخورد
غیر اصولی عوامل اجرایی مدرسه تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟ …
تبیعض در رفتار والدین با فرزندان تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر
است ؟
ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﺷﻴﻔﺮ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻱ. 20 ﮔﻮﻳﻪ ﺍﻱ … Key Words: parenting
style, parenting dimensions, family. * ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ …. ﻃﺮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺮﻭﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴّﺖ ﻭ ….. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ …..
about it. MA: Perseus Books. Zimbardo, P. G., & Radl, S. R. (1981). The shy child.
15 سپتامبر 2011 … ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﻣﯽ …
آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﺗﺮ …. ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺳﺮ …. را درﺑــﺎره.
اﺧﺘﻼل ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﻮد و ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎري ﮐـﻮدك در ﭘـﯿﺶ از. ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
Word. و. PDF. ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه. ﺑﻪ. ﺳﺎﻣﺎﻧ. يﻪ. ﻧﺸﺮﻳﺎت. : uijs.ui.ac.ir/cbs. ) ارﺳﺎل ﮔﺮدد …
ﺑﺎ. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﻲ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري. در ﻣﻘﺎﻃ. ﻊ. ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺷﺎﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺶ … ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴﺘﺮ. اﺣﺪ …. راﺑﻄــــﻪ ﺑــــﺎ ﻓﺮزﻧــــﺪان و اﻣﺜــــﺎل آن
وﺟــــﻮد … ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري. اﻃﻼﻋــﺎت درﻣــﻮرد. ﺳــﺒﻚ. ﻫــﺎي. ﻓﺮزﻧــﺪ ﭘــﺮوري و. ﭘﺮﺧﺎﺷــ …
انتخاب شدند و به سه پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده. (POPS) … رابطه
عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگيری.
7 جولای 2018 … پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان. لینک پرداخت و دانلود پایین
مطلب. فرمت فایل: word. تعداد صفحه: 3. پاسخگوی گرامی با عرض …
رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی: …
گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی، مقیاس …. در نحوه
وابستگی … فرزندپروری مقتدرانه پدرانه و خودکارآمدی فرزندان )کشاورز و بهارالدین.
پس از تکمیل پرسشنامه، علائم مرضی کودکانCSI-4 توسط والدین و مربی، 30 کودک
که … بر اساس نتایج پژوهش حاضر آموزش والدین به شیوه بارکلی می‌تواند روش کارآمدی
در … و درباره نگرانی‌های که والدین راجع به علل، درمان و پیش آگهی اختلال فرزندشان
دارند، … در نتیجه اگر والدین با روش رفتاری صحیح با سطوح پایین تر نافرمانی
برخورد …
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد . (. 05. 0/. < p-value. ) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺘﺮي در اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان.
درﺑﺎره. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. در. زﻧﺪﮔﯽ و. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﮐﺎرآﻣﺪ. ﺑﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ زا. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ آورد …
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در اﻓﺮاد. ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان. ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
… ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺎ. ﻣ. ﻮﻗ …
آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ. اﺳﺘﻔﺎده از. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي …
ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. « ﻣﯿﺰان دﯾﻦ. داري واﻟﺪﯾﻦ. » ﺑﺎ. « ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻓﺮزﻧﺪان. »
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روش …… اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮاز اﺟـﺮا. ﺷﺪه اﺳﺖ.
پرسشنامه رایگان روش های برخورد با استعداد های روزمره … شیوه نگرشی مادران کودکان
عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان … پرسشنامه رایگان رفتار تعاملی
والدین هنگام خواباندن مورل و کورتینا-بورجا ….. پرسشنامه رایگان دیدگاه های معلمان
درباره تعلیم و تربیت ….. پرسشنامه رایگان اثر بخشی آموزش برنامه مدیریت والدین …
2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری
فرزندان55 2-4- نقد مطالعات انجام … 3-5-1- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض
پدر و مادر73 3-5-2- … نقش کشمکش‌های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس،
پرخاشگری، سلامت روان) به وسیله: نجمه ….. خانه · درباره ما · تماس با ما – پشتیبانی.
صفحات : 111 صفحه; قیمت 12700 تومان; word قابل ویرایش … ۲ ) بین شیوه فرزند
پروری سهل گیر والدین با عزت نفس رابطه مثبت وجود دارد. … آیا می توان از روی سبک
تربیتی خانواده به میزان عزت نفس فرزندان پی برد ؟ ….. و الگوهای رفتاری و نوجوانان
وابسته به نحوه تربیت دوران کوددکی و چگونگی برخورد والدین است، آنها جنبه هایی از

172 صفحه فایل word دانشکده حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق … در
این پایان نامه که با کمک پرسش نامه تکمیل شده بین 120 فرد که با مشکل متارکه ی
والدین … زندگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف
کردهاند. …. تأثیرات طلاق بر بزهکاری اطفال مقدمه هرقدر درباره آمار طلاق و پیامدهای آن
بیشتر …
ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه سبک‌های …
یافته‌ها نشان داد در بین ابعاد سبک‌های دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن با سبک …
که شیوه‌های فرزندپروری، روش‌هایی هستند که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال
می‌کنند و … همچنین آموزش سبک فرزندپروری مقتدر به والدین برای سهیم شدن بیشتر
در …
به منابع ایجادكننده و نحوه برخورد با آن بسيار مهم است. … كه ش يوه های مقابله هيجان
مدار با زنده بودن والدین )P= 0/025( و جنس )P=0/00(. و ش يوه های مقابله …. 16 س
ؤال در مورد مشخصات فردی و پرسشنامه عوامل استرس زا و ….. با س ازگاری روانی
فرزندان و استفاده از راهبردهای مقابله ای، رابطه …. Key words: coping styles, medical
stu.
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ. ﺍﻭ. ﻝ. ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻌﺪﻱ. ﺩﺭ ﺻﻔﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻭ ﻫـﻮﺵ ﻭ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺨـﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳـﺪﻩ. ﺍﻳﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﺛﺮ …. ﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻫﻤﺸﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﹼﺪ. ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ. -۲.
7 فوریه 2015 … برای پيشرفت تحصيلی، انتظارات. آن. ها. در مورد آينده تحصيلی، ارتباط والدين با
فرزندان. درباره آموزش و مسائل مدرسه، حضور و. مشارکت فيزيکی. آن.
3 آوريل 2018 … فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18 صفحه …. تحقیق
درباره بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی …
دوم؛ پرسشنامه هایی که به علت به همراه داشتن مولفه ها، تفسیر، پایایی و روایی هزینه
داشته و در …. دانلود پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش
الکترونیک-۳۹ماده … دانلود پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی-ایوانز و فان-
تفسیر نمره گذاری-۱۰گویه …… دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط
والدین پر شود.
5 مارس 2018 … مقالات روش تحقیق نقش والدین در تربیت فرزندان را در سایت ما بیابید. …
الگوهای ناسازگارانه، انعطاف ناپذیر بسیار عمیق و با ثبات در درک و برخورد با … داده
های به دست آمده از پرسشنامه با روش t استیودنت محاسبه شده اند و با t جدول در … [2017-
10-17]: دانلود مقاله درباره نقش خانواده در تربیت عبادی نماز و فرزندان …
19 فوریه 2018 … [2017-11-03]: پرسشنامه درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان لینک پرداخت و
دانلود پایین مطلب فرمت فایل: word تعداد صفحه: 3 پاسخگوی …
1 مه 2018 … رابطه اعتماد به نفس و روابط دوستانه والدین با کودک … پیوست سوم – پرسشنامه و
پاسخ نامه … دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر … نیز
نحوه تعامل عاطفی در خانواده و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان شناخته …
فرمت فایل: WORD تعداد صفحات 100 صفحه اهمیت و ضرورت تحقیق: …
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. /. ﺑﻴﺶ. ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﺮز ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﻠـﻢ. ﻫـﺎ. و واﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن،. داده. ﻫﺎي ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه …. و واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣـﻮرد
رﻓﺘـﺎر ﻛﻮدﻛـﺎن. ﻃﻲ. ﺷﺶ … ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻛﻼس، آﻣـﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت آن. ﻫـﺎ، …. ﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﺳﺎﺑﻘ …
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ. ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﻠـﻢ. ﻫـﺎ. و واﻟـﺪﻳﻦ. درﺑـﺎره. داﻧﺶ. آﻣﻮزان آن ﻛﻼس. ﻫﺎ. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳ …
تﺄﺛیر برنامه آموزش مراﻗبت از ﺧود بر ﺧودکارآمدی بیماران مبتﻼ به دیابت …………………….
……… 35. فاطمه محمدی … عملکرد ﺧانواده در والدین کودکان مبتﻼ به سرطان . …. وقوع
بیماری مزمن در یکی از فرزندان. خانواده می …. کسب رضایت شفاهی و رضایت نامه
کتبی از والدین و توضیح درباره. اهداف پژوهش و با تأکید بر محرمانه بودن اطالعات،
پرسشنامه ها.
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺷﺖ . ﭼﺎﻗﻲ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘ …. ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺛﺒﺖ. ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ . ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ.
ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺒﻚ، ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻔﺶ ﻭ. ﺑﺎ. ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ … ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ….. Key words
: Obesity, Overweight, High school students, Socio-economic, Body mass index.
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ادراك. ﺷﺪه ﮐﻮﻫﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (. 1983. )، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. (. 36. -. SF. )
… ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ. ﻓﺮزﻧﺪان. ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ دارد. )4( . ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ….
اﻓﮑﺎر. و. اﺣﺴﺎﺳﺎت. درﺑﺎره ﺣﻮادث. اﺳـﺘﺮس. زا،. ﮐﻨﺘـﺮل،. ﻏﻠﺒﻪ،. ﮐﻨﺎر. آﻣﺪن. ﺑﺎ. ﻓﺸﺎر. رواﻧﯽ. و. اﺳﺘﺮس. ﻫﺎ. ي
…… Jalali M, Shaeiri MA, Tahmassian K. Investigating short-term …
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی Youth Adjustment Inventory ….. style
Inventory در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است .
2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین44 …. پیدایش چنین وضعیتی، تا
حدود زیادی بستگی به نوع برخورد و رفتار والدین با فرزندان دارد؛ زیرا یکی ….
گیرانه میباشد که از طریق پرسشنامه شیوه های فرزندپروری باوم ریند سنجیده می شود.
…. برداریم و درباره نحوه تأثیر رفتار و نگرش‌های والدین بر کودکان شناخت دقیق‌تری
داشته …
داده‌ها از طریق پرسش‌نامه عملکرد خانواده Blom (FFS) و پرسش‌نامه مقابله با بحران Endler
, … خانواده در شکل گیری نحوه مقابله با فشارهای روانی، نقش ویژه ای داشته باشد. … ای
در فرزندان صورت گرفته با این حال نتایج اغلب پژوهش‌های صورت گرفته حکایت از
اهمیت … که از والدین خود اجتناب می‌کنند معمولاً هیجان مدارانه با مشکلات برخورد می‌کنند.
این پژوهش ارتباط بین مشاجره زناشویی، سوء رفتار با کودک، و رفتار … شرکت
کنندگان شامل 349 مادر با فرزندان سه ساله بودند که در بیست مهدکودک سئول حضور
داشتند. مادران یک پرسش نامه را تکمیل نمودند، که از مشاجره زناشویی، سوء رفتار مادران
، و … بین والدین به نحوه قابل ملاحظه ای و بشکلی منفی در ارتباط با کیفیت
تربیت بوده.

You May Also Like

About the Author: Admin